HOE BELEEFT IEMAND MET DEMENTIE ZICHZELF EN ZIJN OMGEVING?

Velen van ons vragen zich af hoe ze het beste om kunnen gaan met

hun dementerende partner, ouder, familielid of vriend. Dat is ook

niet gemakkelijk en ook nog eens veranderlijk. Wat eerder wel goed

werkte, blijkt in een later stadium niet meer zo handig te zijn.

Dementie wordt vaak ingedeeld naar de verschillende oorzaken. De

meest bekende vormen zijn de ‘Ziekte van Alzheimer’, ‘Vasculaire

Dementie’, ‘Lewy Body dementie’ en de ‘Frontotemporale

Dementie’ (FTD). Deze vormen van dementie zeggen wel iets over

hoe je daar beter wel en niet mee om kunt gaan, maar veel

belangrijker is het stadium waarin de dementerende persoon zich

bevindt. En dan met name de wijze waarop hij of zij zichzelf en zijn

omgeving ervaart: de zogenaamde ‘Ik-beleving’. Deze indeling sluit aan op indeling van de

niveaus van dementie zoals behandeld door Jos Sluter in de eerste bijeenkomst en Marike

Wever en Ria de Vos in de tweede bijeenkomst van het Alzheimercafe Westerkwartier.

Tijdens deze derde bijeenkomst zal Rudolf Hartoungh, specialist ouderengeneeskunde (SOG)

bij Vredewold, verhalen over zijn ervaringen met de vier fasen van ik-beleving.

1. Het bedreigde ik – cognitieve fase

2. Het verdwaalde ik – emotionele fase

3. Het verborgen ik – psychomotore fase

4. Het verzonken ik – zintuiglijke ervaring

Rudolf zal in een korte presentatie aangeven wat de verschillende fasen van dementie

typeren en hoe daar in het algemeen het beste mee omgegaan kan worden. Daarna willen

we aan de hand van vragen, gezamenlijk of in kleine groepjes, ingaan op persoonlijke vragen

en situaties.


Toegang: gratis (inclusief één consumptie}
Vervoer: heeft u (aangepast) vervoer nodig?
Laat u dan rijden door Stichting Ouderenvervoer Leek.
Voor opgave en voorwaarden: informatieloket ‘’de Schutse’’, ? 0594-512334
www.ouderenvervoerleek.nl

dinsdag 12 december 2023

Dienstencentrum de Schutse. Oldenoert 32, 9351 KP, Leek
Open19:00
Aanvang19:30
Sluiting21:00