Over ons

Stichting Dementievriendelijk Westerkwartier is officieel van start gegaan op 25 februari 2020. Het doel is samen met alle mogelijke aanbieders op het gebied van wonen, welzijn en zorg te streven naar een dementievriendelijk Westerkwartier.

De rol van Dementievriendelijk Westerkwartier is vooral te fungeren als stimulator, belangenbehartiger en (mede) organisator. Door dit alles moet een gemeenschap ontstaan, waarin mensen met dementie mee kunnen blijven doen, inwoners en lokale partijen samenwerken aan het verbeteren van de levenskwaliteit en iedereen dementie accepteert.

De doelgroep waar we ons op richten bestaat in principe uit alle inwoners van de gemeente Westerkwartier die op enigerlei wijze te maken hebben met dementie en in het bijzonder op inwoners met dementie, hun mantelzorgers en het (in)formeel netwerk.

Belangrijk onderdeel van onze stichting is het organiseren van Alzheimercafé’s in het Westerkwartier, maar we werken ook aan andere activiteiten ten behoeve van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Dit zijn o.a. het ontwikkelen van een website met sociale kaart, een bezoekdienst dementie, een informatieblad, het jaarlijks organiseren van de Memorywalk en de verkoop van tweedehands boeken.