Memorywalk 2021

Datum: 31-3-2021

Leek, maart 2021

Beste mensen,

Ook dit jaar zien we helaas geen mogelijkheid om een Memory Walk te organiseren.

We hopen wel dat we vanaf september a.s. de Alzheimer Cafe`s weer op kunnen starten.

Ondertussen zijn we druk bezig om onze website geheel te vernieuwen.

U kunt alvast een kijkje nemen op
www.dementievriendelijkwesterkwartier.nl

Het is de bedoeling dat al onze activiteiten gaan vallen onder Stichting Dementievriendelijk Westerkwartier. Met onze stichting zijn we een betere gesprekspartner voor o.a. overheden en kunnen we indien nodig subsidies aanvragen voor projecten die we gaan opstarten.

Want dat er nog veel gedaan moet worden om begrip te kweken voor de problemen waar mensen met dementie en hun partners tegenaan lopen mag duidelijk zijn.

Zoals u wel begrijpt hebben we hier geld voor nodig. Dat kwam normaal gesproken binnen via de boekenverkoop en de Memory Walk. Helaas is door de Coronacrisis de boekenverkoop in Dienstencentrum De Schutse en het Borghuys erg achteruit gegaan. Dit jaar zal er dus ook geen geld binnen komen door de organisatie van een Memory Walk.

Als bestuur hebben we een alternatief bedacht om toch aan wat inkomsten te komen voor de activiteiten van onze stichting, waarmee we u ook kennis kunnen laten maken met het mooie Westerkwartier.

We kunnen u de fiets- en wandelgids “Parels in het Westerkwartier” aanbieden met 10 fiets- en wandelroutes, inclusief mooie verhalen uit het gebied. Stichting Dementievriendelijk Westerkwartier krijgt voor ieder verkocht boekje € 2,50.

Als u minimaal een bedrag van € 5,00 doneert dan zorgen wij ervoor dat u het boekje ontvangt om vervolgens te kunnen genieten van de mooie routes door ons prachtige gebied. U bent natuurlijk vrij om meer te doneren.

Wilt u ons steunen dan kunt u uw donatie storten op: bankrekeningnummer NL10 RABO 0363 5151 35 ten name van St. Dementievriendelijk Westerkwartier. Graag met duidelijke vermelding van uw naam en adres. Hierna bezorgen wij u het boekje.

Hartelijke groet,
Het bestuur van Stichting Dementievriendelijk Westerkwartier

Gerard Kosse
Niels Berndes
Tineke Turksema-Buring
Paul Tameling